För
Affärsänglar

Arctic Ventures Ett AB är nu fulltecknat och kommer börja investera 2018-2019. Arctic Ventures Två avses startas mot slutet 2019.

 
 
 

Fördelarna med att investera i oss

Som investerare i Arctic Ventures blir du under en period på ett till två år delägare i ett urval av norra Sveriges bästa startups. Du får en bred portfölj med bolag från olika branscher och orter som du kanske annars inte hade hittat.

Du kommer sedan möta och följa dessa bolag vid ett antal unika möten, få regelbundna rapporter och information som ger dig en unik relation med dem. Allt detta för att du kunna lära känna bolagen och kanske senare investera direkt i dem eller jobba med dem på annat sätt.

Vilka bolag kommer vi att investera i?

ABI startades 2005 och har växt från starten i Luleå idag verksamhet i hela norra Sverige. Under dessa år har bolag som t.ex. PizzaJakt, Behaviosec, D-Flow, Netrounds, Headbanger Lures m.fl. startats

Varje år möter ABI mer än 250 idéer, många kopplade till LTU. 8-10 entreprenörer antas per år utifrån ett antal kriterier som innovationshöjd, exportpotential, team, marknadspotential mm. Till inkubatorn kan bolag med säte från norra Sverige, från Skellefteå till Kiruna, söka in. Varje år finns ABI-bolag på Ny Tekniks 33-lista, 2017 var 3 av 33 från ABI. Flera ABI-bolag har också vunnit Skapa priset.

Arctic Ventures investerar enbart och automatiskt i alla bolag som antas till ABIs inkubator.

 

 

Vad är Arctic Ventures för något?

Arctic Ventures är ett affärsängel-bolag som under en period om ett till två år investerar med ett konvertibel-lån i ett alla bolag som antas till ABIs inkubator. Därefter ligger dessa konvertibellån kvar under ett förutbestämt antal år (4-5 år max) och kan vid vissa villkor konverteras till aktier. När tiden är över kommer Arctic Ventures att avvecklas och lån lösas in och aktier säljas och de pengar som då fås in återbetalas till de änglar som investerat i Arctic Ventures och bolaget avvecklas.

Arctic Ventures gör endast en investering i bolagen och kommer inte följd-investera eller försvara sitt delägande i bolag över tiden. Här är det upp till dig som enskild ängel i Arctic Ventures att nyttja möjligheterna att lära känna teamen och bolagen.

 

Vår koppling till Arctic Business Incubator

Arctic Ventures är skapat av ABI som även är en delägare i Arctic Ventures.

ABI med dess VD, styrelseordförande och personal från sina kontor i Kiruna, Luleå, Skellefteå och Piteå jobbar aktivt dagligen med de bolag som Arctic Ventures investerar i.

ABI sköter all administration och annat kring Arctic Ventures Ett AB som är bolaget. Vår plan är fortsätta starta Arctic Ventures Två AB och så vidare i för att kunna hålla jämn takt och fortsätta investera över åren i de bolag som antas till ABI.

Läs mer på ABI hemsida och följ ABI på facebook.