Arctic Ventures Ett AB

Arctic Ventures Ett AB investerar 2018-2019 i bolag som antas till ABIs inkubator.

 
 
 

Änglar som är med

lista kort änglarna...

.

Lista bolag som investerat i

ABI startades 2005 och har växt från starten i Luleå idag verksamhet i hela norra Sverige. Under dessa år har bolag som t.ex. PizzaJakt, Behaviosec, D-Flow, Netrounds, Headbanger Lures m.fl. startats

Varje år möter ABI mer än 250 idéer, många kopplade till LTU. 8-10 entreprenörer antas per år utifrån ett antal kriterier som innovationshöjd, exportpotential, team, marknadspotential mm. Till inkubatorn kan bolag med säte från norra Sverige, från Skellefteå till Kiruna, söka in. Varje år finns ABI-bolag på Ny Tekniks 33-lista, 2017 var 3 av 33 från ABI. Flera ABI-bolag har också vunnit Skapa priset.

Arctic Ventures investerar enbart och automatiskt i alla bolag som antas till ABIs inkubator.

 

 

För änglar

list när vi träffas...xxx

 

Frågor eller annat 

Kontakt till Niklas / Jens