För
Entreprenörer
& Bolag

Arctic Ventures Ett AB investerar i de bolag som antas till Arctic Business Incubator

Investerar med konvertibellån om 300 000 kr och bakom detta finns 23 erfarna entreprenörer och affärsänglar.

 

 

 
 
 

Vad innebär en investering från oss?

Pengar först, 300 000 kr mer bestämt. Men framförallt får ditt bolag möjlighet att möta att jobba med erfarna företagare och entreprenörer som är affärsänglarna i Arctic Ventures. Det ger dig chans att få goda råd, nya nätverk, en ny styrelsemedlem och kanske vill de fortsätta investera mer i ditt bolag.

Du får investeringen när du antas till Arctic Business inkubator. Detta blir ett snabbt startkapital som gör att du kan börja jobba enligt din plan och leverera resultat och kanske även växla upp och ta in mer kapital med.  

Vilka bolag kommer vi att investera i?

Arctic Ventures investerar endast i bolag som antas till Arctic Business Incubator. Dessa bolag får automatiskt en första investering på minst 300 000 kr. 

Det går alltså inte att söka investeringar direkt från Arctic Ventures.

Här hittar du mer information om hur du kan börja jobba med Arctic Business och vilka kriterier och datum som finns för att kunna söka in till inkubatorn.

Vad är Arctic Ventures och hur fungerar det för dig?

Arctic Ventures investerar i ditt bolag när du antas till inkubatorn och investeringen sker genom ett s.k. konvertibellån.

Ett konvertibellån är ett helt vanligt lån som löper under en fast period med en viss ränta (6%) och som antingen återbetalas eller konverteras till aktier i bolaget, och detta ska ske inom är 4-5 år.

Om lånet ska återbetalas eller konverteras till aktier avgörs av Arctic Ventures och kopplas till om ditt bolag tar in nya investerare eller inte. 

Sen finns lite detaljer kring värderingen av lånet om det omvandlas till aktier - mycket förenklat så om du tar in nya investerare direkt i samband med att du kommer in i Arctic Bsuiness eller i närtid så konverteras lånet till samma kurs som investeringen sker på, om det däremot sker 1 år eller senare så får Arctic Ventures en rabatt på 30% på kursen. Det finns även ett max-tak på värdering som Arctic Ventures konverterar till.

Arctic Ventures gör endast en investering i ditt bolag och kommer inte följd-investera eller försvara sitt delägande över tiden. Däremot kan du genom att jobba med och lära känna affärsänglar i Arctic Ventures som själva kan gå in med mer kapital. 

Genom att Arctic Ventures är en privat investerare så kan även dessa pengar matchas mot andra finansieringsformer och växlas upp men det ska du ta med Arctic Business.

Konvertibellån kanske låter som komplicerat men har flera praktiska fördelar. Har du frågor, tveka inte att kontakt oss eller rådgivare på Arctic Business direkt.

Vår koppling till Arctic Business Incubator

Arctic Business är delägare i och anledningen till att Arctic Ventures finns. I det allra flesta fall har bolagen som är med i Arctic Business behov av kapital för att kunna växa. Bolagen har spännande affärsidéer med helt nya innovationer på marknaden och riktar sig mot export och får där stöd och rådgivning i allt från att bygga team, hitta kunderna, vässa affärsmodellen och inte minst att finansiera bolaget. 

Detta innebär att förutom en investering från Arctic Ventures så kommer bolag in i inkubator där det får professionell hjälp och stöd för att lyckas snabbare.

Du kan läsa mer om Arctic Business på deras web eller facebook sida.