För
Entreprenörer
& Bolag

Arctic Ventures Ett AB investerar i de bolag som Arctic Business Incubator antar till inkubatorn från våren 2018.

 
 
 

Vad får du som bolag ut av en investering från oss?

Pengar förstås, men du kommer också få möta och möjlighet att jobba med erfarna företagare och entreprenörer bland de affärsänglar som finnas i Arctic Ventures. Det ger dig chans att få goda råd, nya nätverk, en ny styrelsemedlem och kanske vill de fortsätta investera mer i ditt bolag.

Du får investeringen när du antas till ABI inkubator. Detta blir ett snabbt startkapital som gör att du kan börja jobba enligt din plan och leverera resultat och kanske även växla upp och ta in mer kapital med.  

Vilka bolag kommer vi att investera i?

Arctic Ventures investerar endast i bolag som antas till ABI:s inkubator. Dessa bolag får automatiskt en första investering på minst 300 000 kr. 

Det går alltså inte att söka investeringar direkt från Arctic Ventures.

Här hittar du mer information om hur du kan börja jobba med ABI och vilka kriterier och datum som finns för att kunna söka in till inkubatorn.

Vad är Arctic Ventures och hur fungerar det för dig?

Arctic Ventures investerar i ditt bolag när du antas till inkubatorn och investeringen sker genom ett s.k. konvertibellån. Ett konvertibellån är ett helt vanligt lån som löper under en fast period med en viss ränta men som kan automatiskt omvandlas till aktier, vilket då innebär att Arctic Ventures blir en delägare i ditt bolag (precis som vid en vanlig investering och emission).

Arctic Ventures gör endast en investering i ditt bolag och kommer inte följd-investera eller försvara sitt delägande över tiden. Däremot kan du genom att jobba med och lära känna affärsänglar i Arctic Ventures som själva kan gå in med mer kapital.

Konvertibellån kanske låter som komplicerat men har flera praktiska fördelar. Har du frågor, tveka inte utan kontakt oss eller rådgivare på ABI direkt.

Vår koppling till Arctic Business Incubator, ABI

ABI är delägare i och anledningen till att Arctic Ventures finns. I det allra flesta fall har bolagen som är med i ABI behov av kapital för att kunna växa. Bolagen har spännande affärsidéer med helt nya innovationer på marknaden och riktar sig mot export och får där stöd och rådgivning i allt från att bygga team, hitta kunderna, vässa affärsmodellen och inte minst att finansiera bolaget. 

Detta innebär att förutom en investering från Arctic Ventures så kommer bolag in i ABIs inkubator där det får professionell hjälp och stöd för att lyckas snabbare.

Du kan läsa mer om ABI på deras web eller facebook sida.