Investera i Arctic Ventures Ett AB - skapa tillväxt i norra Sverige

Anmäla ditt intresse och avsikt att investera i Arctic Ventures Ett AB.

När vi fått din anmälan kommer vi direkt bekräfta det till dig och sedan regelbundet återkomma med information fram till signering av avtal.

Deadline för anmäla investering 15/2 2018.  Avtal och och betalning sker sedan fram till 28/2.

Har du frågor - bara höra av dig! 

 
Namn/kontaktperson *
Namn/kontaktperson
Belopp *
Ange önskat belopp du vill investera
ange bolagsnamn om du vill investera genom bolag, detta kan du självklart komplettera med senare

* Genom att jag skickar in denna Anmälan bekräftar jag att jag tagit del av information om Arctic Ventures Ett samt anmäler mitt intresse för att investera i Arctic Ventures Ett. Denna anmälan är inte bindande, utan bindande åtagande sker när fullständiga avtal gällande aktieägande och köp av aktier i Arctic Ventures Ett tecknas.